English | Vietnamese | Check mail | Đăng Nhập  
 
  • Site
Search
VĂN BẢN PHÁP QUY
Nhóm văn bản: 
 
Sắp xếp theo:  Tên văn bản | Ngày hiệu lực | Số hiệu
Có: 26 văn bản
STTTên văn bảnSố hiệuNgày hiệu lựcTải về
1 63/2006/QH11 29/06/2006
2 70/2006/QH11 29/06/2006
3 36/2005/QH11 14/06/2005
4 59/2005/QH11 29/11/2005
5 61/2005/QH11 29/01/2005
6
Văn bản số 8311/BKH-ĐKKD ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp
8311/BKH-ĐKKD 19/11/2010
7
Thông tư số 04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC, ngày 04/12/2006 về việc Hướng dẫn thực hiện quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng
04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC 04/12/2006
8 Số: 170/2011/TT-BTC 18/01/2013
9
Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
14/2010/TT-BKH 04/06/2010
10
Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2012 - 2015;
Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND 22/12/2011
11
Nghị định số 25/2010/NĐ-CP, ngày 19 tháng 3 năm 2010 về chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
25/2010/NĐ-CP 19/03/2010
12
Nghị định Số: 113/2009/NĐ-CP, ngày 15/12/2009 của Chính phủ về Giám sát và đánh giá đầu tư
Số: 113/2009/NĐ-CP 15/12/2009
13 86/2007/NĐ-CP 28/05/2007
14
Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chỉnh phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thuầu xây dựng theo Luật Xây dựng
85/2009/NĐ-CP 15/10/2009
15
Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ngày 04/01/2010 của Chính phủ về chào bán cổ phần riêng lẻ
01/2010/NĐ-CP 04/01/2010
16
Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
102/2010/NĐ-CP 01/10/2010
17
Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
43/2010/NĐ-CP 15/04/2010
18 108/2006/NĐ-CP 22/09/2006
19
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nười ngoài ngoài các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND 26/06/2012
20
Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015
Quyết định 20/2012/QĐ-UBND 26/06/2012
21
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 17-Ctr/TU, ngày 10/4/2012 của Tỉnh ủy về việc phát triển kinh tế đối ngoại và hợp tác đầu tư giai đoạn 2012-2015, định hướng đến 2020
Quyết định số 1384/QĐ-UB 29/06/2012
22
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh
06/2012/QĐ-UBND 15/03/2012
23 337/QĐ-BKH 10/04/2007
24 10/2007/QĐ-TTg 23/01/2007
25
Quyết định Ban hành Quy định trình tự, thủ tục và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
48/2012/QĐ-UBND 04/12/2012
26 Số: 83 /2012/TT-BTC 23/05/2012
 
Số dòng hiển thị:    35 |  70
Đường dây nóng: (0351) 385 4320
TRANG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ NAM
Đơn vị chủ quản: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam
Địa chỉ: Số 15, Trần Phú, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Điện thoại: (0351) 385 4320    Fax: (0351) 385 2701
Email: hnmsokehoach@vnn.vn
Số giấy phép: 313/GP-BC
BusinessPortal được phát triển dựa trên công nghệ Portal DotNetNuke
Thực hiện bởi: OrientSoft
Số lượt truy cập: 616511