English | Vietnamese | Check mail | Đăng Nhập  
 
  • Site
Search
Tin tức
Cập nhật: 16/07/2013 2:57:00 CH
FacebookGoogle+

Hà nam đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh

Hà Nam là tỉnh nằm ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội, có vị trí quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và là địa bàn trọng yếu về quốc phòng-an ninh (QP-AN). Ý thức sâu sắc điều đó, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển KT-XH,  tăng cường QP-AN.
tăng cường QP-AN.

Quán triệt, vận dụng sáng tạo quan điểm: "Kết hợp KT-XH với QP-AN theo phương châm phát triển KT-XH là nền tảng để bảo vệ Tổ quốc; ổn định chính trị, củng cố QP-AN vững mạnh là điều kiện để phát triển KT-XH”1 của Đảng vào thực tiễn địa phương, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân tỉnh Hà Nam đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm chính sách, an sinh xã hội; tăng cường tiềm lực QP-AN, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của Tỉnh đạt bình quân trên 13%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; các lĩnh vực văn hoá, xã hội, vé máy bay có nhiều tiến bộ mới; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc. Đồng thời, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên, hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh; dân chủ ở cơ sở được phát huy, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao giữa nhân dân với cấp uỷ, chính quyền địa phương; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, thế và lực của khu vực phòng thủ (KVPT) được tăng cường...

 

Tuy nhiên, quy mô nền kinh tế của tỉnh Hà Nam còn nhỏ bé, thu nhập bình quân đầu người thấp so với bình quân chung của cả nước; đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn; hạ tầng KT-XH chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của Tỉnh... Để khắc phục những yếu kém đó, trong những năm tới, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân Tỉnh xác định:Tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng trưởng bình quân đạt 13,5 %/năm trở lên; chuyển dịch nhanh hơn cơ cấu kinh tế và lao động, nhất là trong nông nghiệp và nông thôn theo hướng CNH, HĐH; tập trung phát triển hạ tầng KT-XH, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng bảo vệ môi trường. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với chăm lo nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân. Tăng cường tiềm lực QP-AN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.


Thực hiện chủ trương đó, trên lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương huy động mọi nguồn lực đầu tư hoàn chỉnh một bước cơ bản hạ tầng kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp; xây dựng cơ chế, chính sách thông thoáng, tạo hành lang pháp lý, thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào Tỉnh, ưu tiên phát triển những ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến nông sản; phấn đấu đến năm 2015, lấp đầy diện tích các khu công nghiệp: Đồng Văn II, Châu Sơn, Hoà Mạc; với các khu công nghiệp khác, lấp đầy từ 30-50%. Phát huy tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên, Hà Nam tập trung phát triển mạnh công nghiệp vật liệu xây dựng, trong đó xi măng là sản phẩm chủ lực. Theo đó, chính quyền các cấp sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất xi măng khai thác tối đa công suất thiết kế; đồng thời, khuyến khích đầu tư vào các dự án phát triển công nghiệp "hậu xi măng" theo hướng tiêu thụ ít năng lượng, đảm bảo môi trường; phấn đấu đến năm 2015, sản lượng xi măng đạt 8-10 triệu tấn/năm, gạch không nung đạt 200-300 triệu viên/ năm, đá xây dựng đạt 9,5-10 triệu m3/năm.... Đồng thời, các địa phương đẩy mạnh phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, khôi phục làng nghề truyền thống, tạo thêm nhiều ngành nghề mới, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; phấn đấu sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 22,1%/năm.


Về nông nghiệp: chủ trương của Tỉnh là phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao; gắn sản xuất với chế biến, thị trường tiêu thụ; tích cực chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản. Trên cơ sở đó, các địa phương xây dựng quy hoạch, mở rộng diện tích trồng lúa hàng hoá, lúa có chất lượng cao và các loại cây trồng vụ đông (đậu tương, ngô, dưa chuột xuất khẩu...); khai thác hiệu quả trên 5.000 ha diện tích mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản; đưa vào sử dụng 35 khu chăn nuôi tập trung công nghiệp, bán công nghiệp đã được quy hoạch và xây dựng; phấn đấu đến năm 2015, tỷ trọng chăn nuôi, thuỷ sản chiếm 42% cơ cấu ngành; tiếp tục chỉ đạo các địa phương củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, khuyến khích việc thành lập các hợp tác xã chuyên ngành ít xã viên; chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, Tỉnh đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá, truyền thống quê hương gắn với xây dựng, quy hoạch phát triển KT-XH nông thôn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.


Đối với thương mại, dịch vụ và du lịch: Phát huy lợi thế của mình nằm ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội, có hệ thống giao thông (đường thuỷ, đường bộ và đường sắt) đồng bộ, thuận lợi, Tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, thương mại: bưu chính viễn thông, vận tải, du lịch...; khuyến khích xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị, cải tạo nâng cấp hệ thống chợ; chú trọng phát triển thị trường nông thôn và các khu, cụm công nghiệp, đô thị. Các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp chống gian lận thương mại, có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô, mặt hàng và thị trường xuất khẩu. Tăng cường đầu tư xây dựng mạng lưới du lịch trong Tỉnh, liên kết với các địa phương (Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội) phát triển du lịch vùng, phấn đấu doanh thu du lịch tăng 18-20%/năm.


Cùng với đó, Hà Nam tập trung mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ tốt nhiệm vụ QP-AN, nhất là đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông: các tuyến quốc lộ 1A, 38, 21B; đường liên tỉnh nối Hà Nam với các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên; đường liên huyện, liên xã; phối hợp với các tỉnh Ninh Bình, Hà Nội mở đường mới nối 3 điểm du lịch: Chùa Hương-Ba Sao-Tràng An. Đồng thời, đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các công trình điện lực, bưu chính-viễn thông, nước sạch, trường học, bệnh viện, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực; nâng cấp, tu bổ hệ thống đê điều, xây dựng các trạm bơm nước đầu mối, hệ thống kênh mương phục vụ phòng chống lụt, bão và tăng cường năng lực tưới, tiêu cho cây trồng; tăng cường đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là nông dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.


Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã xác nhận ở đây
Khảo sát
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hà Nam?

Rất đẹp

Đẹp tuyệt vời

Quá đẹp luôn

Rất tuyệtMời gọi liên hệ quảng cáo
Đường dây nóng: (0351) 385 4320
TRANG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ NAM
Đơn vị chủ quản: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam
Địa chỉ: Số 15, Trần Phú, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Điện thoại: (0351) 385 4320    Fax: (0351) 385 2701
Email: hnmsokehoach@vnn.vn
Số giấy phép: 313/GP-BC
BusinessPortal được phát triển dựa trên công nghệ Portal DotNetNuke
Thực hiện bởi: OrientSoft
Số lượt truy cập: 616468